Sales Support Management

پروژه قماش

خرداد ۱۳۹۹

اسپیسر بتن 

( Spacer ) یا فاصله گذار و یا فضا ساز میلگرد ، ابزاری به شدت کاربردی است که در ابعاد و اشکال متنوع و با جنس های متفاوتی تولید می شوند. از اسپیسر در زمان ساخت اسکلت یک سازه استفاده می شود. کار اصلی اسپیسر ثابت نگهداشتن میلگرد های اسکلت بتن آرمه با فاصله استاندارد قبل از بتن ریزی می باشد. اسپیسر میلگرد ، اسپیسر فونداسیون و اسپیسر آرماتور بندی از انواع اسپیسر ها بوده که هر دسته خود نیز با توجه به نوع اجرای پروژه میتوانند متفاوت باشند. اسپیسر ، با ایجاد فاصله میان سطح زیرین و میلگرد ، باعث ایجاد پوشش استاندارد میلگرد توسط بتن ریخته شده می شود. پوشیدگی کامل برای بتن مسلح شده از اهمیت بالایی برخوردار است. به این دلیل که در صورت عدم پوشش کافی میلگرد با بتن ، میلگرد شروع به زنگ زدگی و خوردگی می شود. که این امر سست شدن استحکام و پایین آمدن کیفیت سازه را به دنبال دارد.