Sales Support Management

مخزن پارک خورشید

شهریور ۱۳۹۹

حفاظت و آب بندی مخازن بتنی آب و استخرها حتی در صورت وجود طرح اختلاط خوب و ساخت مناسب بتن، یکی از عواملی که می تواند بر آب بندی استخر و مخزن آب اثر گذار باشد، عوامل فیزیکی است. این عوامل می توانند تخریب بتن را تسریع بخشند و در نتیجه دوام آن را کم کنند. از آن جایی که این عوامل در حضور آب تغییر می کنند، در فرایند طراحی سازه حتماً باید سطح آب زیرزمینی (موقتی و دائمی) را در نظر گرفت و اثر آن را بر روی عوامل مورد نظر، شناخت. این فرایند منجر به طراحی بهتر و دقیقتر پی ها و استخر یا مخزن آب روی آن و همچنین آب بندی و حفاظت بهتر آن می شود. شرکت افزیر با در اختیار داشتن کارشناسان متخصص می تواند کارفرمایان و سازندگان را در این امر همراهی کند. یکی از مهمترین قسمت های استخر که باید تمهیدات ویژه ای در آب بندی آن در نظر گرفت، کف استخر است. از آن جایی که فشار هیدرواستاتیک وارد بر کف استخر و مخزن آب، بیشترین فشار موجود در آن است، سیستم آب بندی انتخابی باید تحمل این فشار را داشته باشد. در این شرایط فشار وارد بر بتن، ممکن است موجب به وجود آمدن درز و ترک های مویی در آن شود. در واقع می توان گفت کف استخر مهمترین قسمت استخر به جهت آب بندی است و در کف استخر و مخازن آب بعد از عملیات سنگ ریزی و بتن ریزی مناسب، مهمترین اقدام، آب بندی آن است. زیرا در صورتی که آب بتواند به کف استخر نفوذ کند، می تواند از لوله های مویین موجود در بافت بتن بالا رفته و کل بتن را دچار ضعف کند و در نتیجه عملکرد کل سازه را زیر سوال برد.